Nevezés

Bármely kereskedelmi vagy társadalmi célú hirdetés nevezhető, mely először 2020. március 20. és 2021.március 19. között került nyilvánosságra Magyarországon.
A pályázó garantálja, hogy a pályázatokban tényleges, valós adatok szerepelnek. A díjazottakat (a pályázót, a társpályázót és a megbízót) úgy szerepeltetjük, ahogy a pályázatokban megadjátok őket.


Normál nevezési határidő: 2021. április 9.
Normál nevezési díj: 59 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó 74 930 Ft)
Integrált kategóriákban: 69 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó 87 630 Ft)

Végső nevezési határidő: 2021. április 16.
Végső nevezési díj: 69 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó 87 630 Ft)
Integrált kategóriákban: 79 000 Ft + áfa / nevezés (bruttó 100 330 Ft)


A Sokszínűség díj kategóriába ingyenesen lehet nevezni. A díjazottak ebből a kategóriából nem visznek pontot a Kreatív Apex Toplistáira.

Követve a hazai gyakorlatot az alábbiakra van lehetőségetek:
Későn érők:
A végső nevezési határidő után háromnapos hosszabítást kérhettek, melynek egyszeri díja 30 000 Ft + áfa - a beadott nevezés mennyiségétől függetlenül.
Korrektúra:
A már beadott nevezési űrlapon kért bármilyen módosítás díja 15 000 Ft + áfa/alkalom. Erre csak az online zsűrizés megkezdéséig van lehetőségetek. 

Arra kérünk titeket, hogy se a megjelent munkákon, se a kísérő esettanulmányban, leírásban ne szerepeljen az ügynökség neve vagy logója, a fájlnevekben sem! Ha mégis odakerül valahova, az érintett munkát kizárhatjuk.

A nevezéseket a nemzetközi zsűri miatt angolul (a filmeket feliratozva vagy szinkronizálva) kérjük.

A pályázat a nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be. Ha ez megtörtént, küldünk egy visszaigazoló e-mailt a kapcsolattartónak, amelyben megtaláljátok a munkák feltöltéséhez szükséges instrukciókat.
Ha egy kampányt több kategóriában is neveztek és különböző elemeit mutatnátok be a zsűrinek, kérjük, külön nevezésként töltsétek fel őket! Minden bejelölt kategória külön nevezésnek minősül.

Az egyes kategóriák nevezési paramétereit ide kattintva tudjátok áttanulmányozni.

A nevezési díj befizetéséhez átutalásos számlát küldünk a kapcsolattartónak. Ha nem érkezik meg 2021. április 30-ig, a pályamunka nem kerül a főzsűri elé. A regisztráció megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. A versenyre csak olyan cégektől fogadunk el nevezést, amelyeknek a regisztrációkor nincs fennálló tartozása a Kreatívot kiadó PPH Mediával szemben.

A leadási paraméterekről itt írunk.

 

Nevező adatai

Nevezés adatai

%
(Azt a százalékot írjátok be, amit a pályázó szeretne kapni - ha nincs társpályázó, 100%-ot kell beírni!)
felsorolásszinten a platformok, max. 225 karakter (link beillesztése helyett: pl. a YouTube szót linkesítsd az adott URL-lel, a hivatkozás beillesztése funkcióval)

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy pályázat elküldése automatikusan fizetési kötelezettséget von maga után.
A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Hipnózis 2021 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállalkozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.